Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 г. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Девин за провеждането на избори за народни представители 2014 г.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-09-352

гр.Девин, 11.08. 2014г.

Във връзка с произвеждането на насрочените на 05.10.2014 година избори за народни представители и в изпълнение на чл.8, ал.2 и ал.6 от Изборния кодекс, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ :

1. Образувам 22 /двадесет и две/ избирателни секции на територията на община Девин за произвеждането на избори за народни представители и утвърждавам номерацията, адреса и обхвата им, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

2.Препис от заповедта да се изпрати на РИК – Смолян, ГД ГРАО – София и ТЗ ГРАО – Смолян за сведение.

3.Заповедта публично да се обяви на интернет страницата на общината – www.devin.bg.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на н-к отдел „Административно обслужване” при община Девин, а чрез него до всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересовани лица пред РИК – Смолян в тридневен срок от обявяването и.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община Девин – инж.Венцислав Кехайов.

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /П/

Кмет на община Девин

Изготвил:

Венцислав Кехайов /П/

Секретар на община Девин

                                                                                                   Приложение №1

С П И С Ъ К

на адресите в гр. Девин, община Девин

м. април 2014 г.

Секция номер

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900001

гр. Девин,

ПГЕ „Ал. Попов”,

ул. „В.Левски” № 3

00624   УЛ.БУКЕТ

002

01047   УЛ.ВЪЧА

001,   003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031

02097   УЛ.ИГЛИКА

002,   004, 006, 006А, 008, 010, 012, 014

02124   УЛ.ИЗГРЕВ

001,   001А, 001Б, 002, 004, 004А, 004Б, 008

02899   УЛ.АДАЛБЕРТ АНТОНОВ-МАЛЧИКА

001,   003, 005, 007, 009, 011, 013

03410   УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001,   002, 002А, 002Б, 004, 005, 006, 008, 010, 011, 012, 016, 018, 020, 022, 024,   026, 028, 030, 032

03469   УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

001,   002, 002А, 003, 003А, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 015, 016, 017   020, 022

04577 УЛ.СТАРА   ПЛАНИНА

001,   002, 002А, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,   017, 019, 020, 021, 023, 025, 027, 029, 029А, 031, 033

04604   УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001,   002, 003, 003А, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

04741   УЛ.ТЕХЕРАН

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,   017, 017А, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 031, 033,   035, 037, 038, 039, 041, 043, 045, 047

04950   УЛ.ФИЛИП ТОТЬО

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 016, 018

05027   УЛ.ХАЙДУШКА

001,   002, 003, 004, 006, 006А, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020

05611   УЛ.ПЪРВИ ЮНИ

001,   003

05726   УЛ.ЯВОР

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 016

220900002

гр. Девин,

ОДЗ „Здравец” – І ет.

00792   УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001,   002, 003, 003А, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,   017, 018, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031, 033, 035

01047   УЛ.ВЪЧА

002,   004, 006, 008, 010, 012, 014, 016

01362   УЛ.ГРАНИИЧАР

003, 005,   007, 009

02107   УЛ.ИЗВОРА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 018

02169   УЛ.ИСКРА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 007А, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017,   019

02542   УЛ.МЛАДЕЖКА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 012, 014, 016, 018, 018А, 020, 021,   022,022А, 024, 026, 028, 030, 032, 034

02899   УЛ.АДАЛБЕРТ АНТОНОВ-МАЛЧИКА

002,   002А, 006, 008, 008А, 010, 012, 014

04430   УЛ.СЛАВИ КАЦАРОВ

001,   002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 014А, 015, 016,   018, 020

05009   УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001,   002, 003, 004, 004А, 005, 006

05520   УЛ.ШЕЙНОВО

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 009

05534   УЛ.ШИНА АНДРЕЕВА

001,   002, 003, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,   016, 017, 018, 019, 020, 022, 024, 040, 057, 059

05548   УЛ.ШИПКА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017,   018, 019, 020

Секция номер

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900003

гр. Девин,

ОДЗ „Здравец” – ІІ ет.

00237   УЛ.АРМЕЙСКА

001,   002, 004, 006

00521   УЛ.БОР

001,   002, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017

00610   УЛ.БУЗЛУДЖА

025,   027, 034, 036, 038, 040, 042, 044, 046, 048, 050

00792   УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

037,   039, 039А, 041, 041А, 045, 047, 049, 051

01328   УЛ.ГОРСКИ ИЗВОР

003,   005, 007, 009, 011

01955   УЛ.ЗДРАВЕЦ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,   017, 019, 021, 023

02083   УЛ.ИВАЙЛО

002,   003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020

03798   УЛ.ПОГОРЕЦ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014

03993   УЛ.РАВНЯ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015

05058   УЛ.ХАН АСПАРУХ

001,   002, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 017 А, 017 Б, 019, 021

05534   УЛ.ШИНА АНДРЕЕВА

021,   023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 039,   041, 042, 043, 044, 045, 046, 047

05548   УЛ.ШИПКА

021,   022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037,   038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 049, 051, 053

220900004

гр. Девин,

ОДЗ - кв. „Люляк”

00031   УЛ.АКАЦИЯ

001,   001А, 002, 002А, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015

00134   УЛ.АЛЕН МАК

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016

00847   УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

001,   002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 012

01016   УЛ.ВЪСТАНИК

001,   003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 018

01300   УЛ.ГОРДЮ ВОЙВОДА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,   017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031,   032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 046, 047, 048,   050, 052, 054, 056, 057, 058, 060, 062, 064

01381   УЛ.ГРЕБЕНЕЦ

001, 002,   003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017,   018, 019, 020, 021, 022, 026

01537   УЛ.ДЕТЕЛИНА

002,   004, 006, 008, 010, 012, 016

02453   УЛ.КОКИЧЕ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017,   018, 019, 020, 022, 024, 026, 028

03068   УЛ.МОМЧИЛ ЮНАК

001,   002, 004

03753   УЛ.ПИРИН

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,   017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 033

04755   УЛ.ТИНТЯВА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 016, 018, 020,   022, 024


Секция номер

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900005

гр. Девин, Културен дом

00093   УЛ.АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ

009,   011, 013, 015 017, 019, 021

00610   УЛ.БУЗЛУДЖА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017,   018, 020, 021, 022, 024, 026, 028, 030, 032

01660   УЛ.ДРУЖБА

013

02333   УЛ.КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018,   020, 022

03469   УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

029,   031, 033, 035, 037, 054, 056, 058, 058А, 058 Б, 058 В, 058Г

04100   УЛ.РИЛА

001,   002, 003, 004, 005, 007

04128   УЛ.РОДОПИ

002,   002 А, 002 Б, 004, 004 А, 004 Б, 006, 008, 008 А, 008 Б, 010, 012, 014, 014   А, 014Б, 016, 018, 020, 020 А, 020 Б, 020 В, 022, 024, 026, 030, 032, 034,   036

04501   УЛ.СПАРТАК

001,   002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024, 026,   028

220900006

гр. Девин, Културен дом - Ритуална зала

00014   УЛ.КИПАРИС

001,   003, 005

00093   УЛ.АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ

001,   002, 003, 004, 006, 006 А, 006 Б, 007, 008, 010, 012, 012 А, 012 Б, 014, 016,   018, 020, 020А

00388   УЛ.БАЛКАНСКА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 007А, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,   016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 031, 036

01660   УЛ.ДРУЖБА

002,   003, 004, 005, 007, 009

02364   УЛ.КАТЯ ВАНЧЕВА

001,   003, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,   017, 018, 019, 020, 021, 023, 023Б, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 032, 034,   036, 038, 040, 042, 046, 048

02796   УЛ.ЛЮЛЯК

001,   003, 007, 009, 011

03366   УЛ.ОБОРИЩЕ

001,   003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 018

03441   УЛ.ОРФЕЙ

002,   004, 006, 008, 010

03469   УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

021,   025, 026, 027, 027 А, 027 Б, 028, 030, 034, 036, 038, 042, 044, 046, 048,   050, 052

03928   УЛ.ПЪРВИ МАЙ

002,   002А, 003, 005, 007, 009, 010, 011

05270   УЛ.ЦВЕТАН ЗАНГОВ

001,   001А, 002, 003, 004, 005 006, 007,   008, 009, 010, 011, 012, 013

05668   УЛ.ЮНДОЛА

002,   003, 004, 005, 006, 008, 011, 013


Секция номер

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900007

гр. Девин,

ЦДГ „Изворче”

00374   УЛ.БАЛКАН

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018,   019, 029

00919   УЛ.ВИТОША

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018,   020

01287   УЛ.ГИМНАЗИАЛНА

001,   002, 002В, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017,   018, 018А, 019, 020, 020А, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 026А, 026В, 027,   028, 028А, 028Б, 029, 030, 030А, 030Б, 031, 032, 033, 034, 035, 035А, 036,   039, 040, 041, 043, 045, 047, 049, 051, 051А, 053

01314   УЛ.ГОРИЦА

002,   003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017,   018, 018А, 018Б, 019, 020, 021, 023, 025, 028, 029, 033, 035, 037, 039, 041,   045, 047, 049

02172   УЛ.ИСКЪР

002,   002А, 004, 006, 008, 010, 012, 014

02796   УЛ.ЛЮЛЯК

002,   004, 006, 008, 010, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023,   024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 035

03037   УЛ.МЛАДОСТ

001,   002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 017, 018, 020,   022, 052

03174   УЛ.МЛАДОСТ1

001,   002, 004, 006, 008, 010

03558   УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

001,   001А, 002, 002А, 003А, 003Б, 004, 006, 008

03873   УЛ.ПРОЛЕТ

003,   004, 005, 007, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 017, 019

04145   УЛ.РОЖЕН

002А,   002Б, 002В, 004А, 004Б, 004В, 004Г, 006

04193   УЛ.РУЕН

001,   001А, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 014, 014 А, 014 Б, 014 В

05774   УЛ.ЯСТРЕБИНО

001,   005, 007А, 009, 011, 013, 013А, 013Б

220900008

гр. Девин,

кв. Настан - клуба

01184   УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 011А, 012, 013, 014, 015,   016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 024, 026, 028, 030, 032, 034, 036, 038,   040, 042, 044, 046

01609   УЛ.ПОЛК.ДИЧО ПЕТРОВ

001,   002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 007А, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014,   015, 015А, 017, 019

01941   УЛ.ЗВЕЗДА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011

01972   УЛ.ЗОРА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 008А, 009, 010, 010А, 011, 012, 013, 014,   015, 015А, 016, 017, 017 А, 017А, 018, 020

02717   УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА

002,   004, 006, 008

02871   УЛ.МАЛИНА

001,   002, 003, 004, 006, 008, 010, 012

03745   УЛ.ПИОНЕРСКА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 011А, 012, 012А, 013, 015,   017, 019, 021, 023, 024, 025, 027, 029, 031, 033

04131   УЛ.РОДОПСКИ ИЗВОР

001,   001А, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

04159   УЛ.РОЖЕН 1

001,   001А, 002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 008А , 009, 009А, 010, 011,   012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 023А, 025, 027, 029

04282   УЛ.САН СТЕФАНО

001,   001А, 003, 005, 005А, 007, 009, 009А, 011, 015, 017, 029


Секция номер 

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900009

гр. Девин,

кв. Настан -Читалище

00477   УЛ.БИСЕР

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 011А, 012, 013, 014, 015,   017

01376   УЛ.ГРАНИТ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013

02155   УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017,   019, 021

02717   УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА

001,   003, 005, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 017, 018, 019,   020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034,   035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049,   050, 051, 052, 053, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 065, 069

02854   УЛ.МАДАРА

001,   001А, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 013, 013А

03132   УЛ.МУРГАВЕЦ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016

03143   УЛ.МУРСАЛИЦА

001,   003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 027

03767   УЛ.ПЛАНИНСКО ЦВЕТЕ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014

03784   УЛ.ПОБЕДА

001,   002, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013

04025   УЛ.РАДОСТ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017,   019

04337   УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007

04399   УЛ.СИНЧЕЦ

001,   003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023

04892   УЛ.УДАРНИК

001,   002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 018, 020

05030   УЛ.ХАЙДУШКА ПОЛЯНА

002,   004, 006, 008, 010, 012, 012А, 014, 016

220900010 с.Беден -кметство

 

220900011 с.Брезе-кметство

 

220900012 с.Грохотно -кметство

 

220900013 с.Гьоврен -кметство

 

220900014 с.Триград -училище

 

220900015 с.Жребево -кметство

 

220900016 с.Кестен -адм.сграда

 

220900017 с.Лясково -читалище

 

220900018 с.Михалково -кметство

 

220900019 с.Селча -читалище

 

220900020 с.Стоманево -кметство

 
     

220900021 с.Осиково –училище

 

220900022 с.Чуруково - стол бившe ТКЗС

 

                                                                                                          

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер