Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-03 Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции Договори с изпълнители и приложения към договорите за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на терит. на Община Девин по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 14 Ноември 2018г. 15:47ч.

Договори с изпълнители и приложения към договорите за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на терит. на Община Девин по пет обособени позиции

Обособена позиция 1: Основен ремонт на сградата на кметство с.Михалково 

Обособена позиция 2: Основен ремонт на сградата на кметство с.Кестен

Обособена позиция 3: Основен ремонт  на ДГ "Изворче”, гр.Девин

Обособена позиция 4: Основен ремонт на помещения  в ДГ "Здравец”,гр. Девин

Обособена позиция 5: Основен ремонт на обществена тоалетна в с.Осиково

 

Договори с изпълнители и приложения към договорите - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovori_prilojenia_remont_sgradi.zip
SHA-256 Хеш
3b8e60dde4b92a84be57b4c2bb28e7a8ce04e7276401edd1eacaa6464cd5f8ba

Сериен номер:a55d04c9b834384

Издадено:14.11.2018 15:14:36

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер