Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-07 Доставка и монтаж на осветителни тела кв. „Врътлек”, гр.Девин Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка и монтаж на осветителни тела кв. „Врътлек”, гр.Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 27 Ноември 2018г. 18:08ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка и монтаж на осветителни тела кв. „Врътлек”, гр.Девин

 

Протокол - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Protokol_klasirane_osvetitelni_tela Vartlek.PDF
SHA-256 Хеш
638a1ed7140462f8e527549116317f95e70888b96cc8faff4f778c81b96cfb15

Сериен номер:1a426ea0fdf163a5

Издадено:27.11.2018 16:38:06

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер