Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 03 Декември 2018г. 15:08ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемна общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.493.1.56, по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 122.50 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 220.50 лв. с ДДС, за срок от десет години.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 14.12.2018 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 05.12.2018г. до 14.12.2018г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 05.12.2018г. до 14.12.2018г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 05.12.2018 г. до 17.00 часа на 14.12.2018 г.

Дати за провеждане на търга на 17.12.2018г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 31.12.2018 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 28.12.2018 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер