Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Уведомление от председателя на Общински съвет - Девин за невъзможност да бъде проведен обявеният с Решение № 170/14.11.2018 г. конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-Девин” ЕАД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 04 Януари 2019г. 12:32ч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ РУСИ ЧАУШЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДЕВИН

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 04.01.2019 г. в деловодството на Общински съвет- Девин е постъпило уведомление с вх. № КО-6/04.01.2019 г. за подаден отвод от г-жа Венета Тодорова като председател на комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-Девин”, ЕАД, назначена с Решение № 171/14.11.2018 г. на Общински съвет- Девин.

Съгласно чл. 5, ал. 5 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения ( Загл.изм. –ДВ, бр. 15 от 2001 г.) „Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава й”.

Във връзка с горното обявеният с Решение № 170/14.11.2018 г. конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-Девин” ЕАД, гр. Девин не може да бъде проведен.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер