Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Със заповеди № РД-09-484/26.10.2018г и Заповед № 5/03.01.2019г e прекратена категорията на туристическите обекти стаи за гости "Еврика" с адрес на обекта:с.Триград, община Девин и Къща за гости "Триибрия" с адрес на обекта:с.Триград, община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

З А П О В Е Д

 

гр.Девин, 03.01.2019г

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма и Протокол15 от 19.12.2018 год. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№94М-1654-4/ 06.12.2018г, по искане на лицето извършващо дейност в туристическия обект

 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ:

 

 

Къща за гости ”Триибрия” с адрес на обекта: с.Триград, община Девин с Удостоверение за утвърдена категория № 00321 от 02.09.2016г и Удостоверение № 00392/23.07.2018г.

 

Собствениците на обектите да върнат в община Девин издадените им удостоверения за утвърдена категория.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

 

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

 

На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Девин www.devin.bg.

 

 

красимир даскалов

 

Кмет на община Девин

 

………………/П/…………………

 

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-09-484

 

гр.Девин,26.10.2018г

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма и Протокол13 от 24.10.2018 год. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№94С-1201-10/ 23.10.2018г, по искане на лицето извършващо дейност в туристическия обект

 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ:

 

 

Стаи за гости ”Еврика” с адрес на обекта: с.Триград, община Девин с Удостоверение за утвърдена категория № 00297 от 08.03.2016г.

 

Собственика на обекта да върне в община Девин издаденото Удостоверение за утвърдена категория.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

 

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

 

На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Девин www.devin.bg.

 

 

красимир даскалов

 

Кмет на община Девин

 

………………/П/…………………

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер