Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 23.01.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 22 Януари 2019г. 15:46ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 23.01.2019 година /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 22.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 22.01.2019 г. относно: Изменение на Решение №110 от 16.08.2018 г. за поемане но общински дълг за разплащане на просрочени задължения на община Девин и финансиране на инвестиционни проекти.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 10.01.2019 г. относно: Предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер