Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 06.02.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 06 Февруари 2019г. 15:46ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

ОТДЕЛ МДТ

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

№01/06.02.2019

 

 

До ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

БУЛСТАТ-**********

представлявано от ФИЛИП ФИЛИПОВ

Адрес:

Гр. СОФИЯ –

УЛ. ГРИГОР НАЧЕВСКИ №11 ВХ.В ЕТ.1.АП.1

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел МДТ при Албена Михайловастарши счетоводител за връчване на АУЗ №3040-1-1/28.06.2018 г.

 

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1,тел:03041/2421

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

 

Служител в Община Девин, ОтделМДТ: Албена Михайлова

старши счетоводител.

 

Дата на окачване: 06.02.2019 г.

Дата на смъкване:20.02.2019 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер