Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване на открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, от подземни води от един каптиран естествен извор КЕИ "Рибарника"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 25 Февруари 2019г. 10:22ч.

Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване на открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, от подземни води от един каптиран естествен извора КЕИ  „Рибарника”, разположен на територията на имот № 013123 ( отдел 30, подотдел „л” по лесоустройствения план на ТП „ДГС Михалково” ) , в землището на с.Осиково, общ.Девин, област Смолян, с цел „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели” - отвори;

 

 

Срок на обявяването 25.02.2019 г. до 10.03.2019 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер