Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-02 Изпълнител на СМР на обект: Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 26 Февруари 2019г. 20:18ч.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него”

 

 

Подобект: Гробищен парк в УПИ I- за гробищен парк(ПИ 568.16),кв.1, местност „Забрал’, гр.Девин,община Девин,

 

Подобект: Обслужваща улица от републикански път III-866 до УПИ I-за гробищен парк, кв.1, местност”Забрал”, гр.Девин, община Девин,

 

Подобект: Гробищен парк в УПИ I, кв.1, местност ”Забрал”, гр.Девин, община Девин - параклис, месджид и вертикална планировка около храмовете”

 

 

Документация за процедурата - изтегли;

 

Технически проекти - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Dokumentacia_grobishten_park.zip
SHA-256 Хеш
c883b9bacbfbfa241457ca16eafc95332ef0baa05be75a05f92fc64dc765066a

Сериен номер:69691e7ba4ff8ad2

Издадено:26.02.2019 17:49:27

tsr файл - изтегли;
 
Файл
tehnicheski_proekti_grobishten_park.zip
SHA-256 Хеш
a8e79167dc3fc1c076f3b6d3c5699c1f47878daf71fc1d67b55922388c4806b6

Сериен номер:7c110e6b80ba0974

Издадено:26.02.2019 19:16:07

tsr файл - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер