Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-06 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Девин по пет обособени позиции Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Февруари 2019г. 18:21ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по пет обособени позиции

 

Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително –монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”

Обособена позиция № 2 „ Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „ Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр. Девин”

Обособена позиция №3 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажните работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин”

Обособена позиция № 4 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Планинско цвете”

Обособена позиция № 5 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: Основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ –Девин”

 

Документация за процедурата - изтегли;

Технически проект за обособена позиция №4 - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Dokumentacia_Nadzor_5_pozicii.zip
SHA-256 Хеш
8f921b5b8efb468e194cf3c941fc6b676f5978f94ad507750a196207f8f5a57f

Сериен номер:2252a254a19dff85

Издадено:28.02.2019 17:20:05

tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер