Начало ОБЯВЛЕНИЯ Информация за компенсиране и субсидиране на автобусни превози Информацияза община Девин по член 71 от Наредбата за условията и реда за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 29 Март 2019г. 16:56ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

ИНФОРМАЦИЯ

За 2018 г.

 

по член 71 от Наредбата за условията и реда за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници,за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите  (НУРКНППЦОППАТПНАОКПСОППНАЛВТТПДРИПДП)

 

  1. Обявена е обществена поръчка, чрез която се възлагат обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт чрез открита процедура за възлагане с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки ИН 00009-2018-0003. Процедурата е завършена на 13.12.2018 г.
  2. Сключени са 4 договора за извършване на обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочени съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози: договор Д-313_14.09.2018, договор Д-314_14.19.2018, договор Д-315_14.19.2018 и договор Д-365/03.12.2018. Тези договори са налични за разглеждане ТУК
  3. Предоставени са на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2018 година.

Общо за 2018 г.: 105959,00 лева

 

По фирми:

по

ред

Превозвач

(наименование, ЕИК,

седалище и адрес на

управление)

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

(общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери

(общо)

служите-

лите по чл. 19, т. 7

деца и
ученици до
16 години

1

2

3

4

5

6

1.

ЕТ "Анжел-Г Горан Каменов", ЕИК 1205023303, 4800 гр. Девин ул. "Гранит" № 11

29915,95

19830,00

-

27304,77

2.

"АРМАНДО-61" ЕООД, ЕИК 201808008, гр. 4800 Девин ул. "Рожен" № 4

11081,32

-

-

12186,08

3.

"МИРАКИ ТРАНС-2008" ЕООД, ЕИК 200268986, 4700 гр. Смолян, ул. "Г. С. Раковски" № 13

23,73

-

-

5617,15

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер