Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2018-07 Строителен надзор на СМР на обект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044... Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в публично състезание по ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377 ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 08 Април 2019г. 16:00ч.

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в публично състезание по ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект„Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотиново-граница Община (Батак- Девин) / Девин-III-197 от км 0+000 до км 12+500”, във връзка с изпълнение на проект № 21/07/2/0/00721 от 03.10.2016 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Протокол - отвори;


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
protokol1.PDF
SHA-256 Хеш
2e3a38b5e357a4ddc36520fa375b0c4e28e1ccf3bc31014148c860f793a91ba4

Сериен номер:733dceb96f9d840f

Издадено:08.04.2019 15:53:18


tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер