Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за открита процедура по изменение на параметрите на Разрешително № 3/27.10.2016 г., за водовземане на минерална вода от находище"Беденски бани", Шахтов кладенец, за обект "Комплекс с открити басейни и хотел", разположен в ПИ 20465.504.831
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 10 Април 2019г. 08:28ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на параметрите в Разрешително № 3/27.10.2016 г. за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани”

(съгласно чл.75 от Закона за водите)

 

ОБЕКТ:

„Комплекс с открити басейни и хотел”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 20465.504.831 по КК на гр. Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на    11 км. Югоизточно от гр.Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Шахтов кладенец

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Q год.= 3 500 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.111 л/сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване:10.04.2019 г. -22.04.2019 г.

 

Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер