Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2019 г.
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.1

Декларация за имущество и интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Вх.№/Дата

 

Вх. №/ Дата

 

 

1

Илко Мишев

Мл. експерт „Общински гори”

   

1/15.01.2019

отвори;

При напускане

 

2

Емилия Иванова- Михайлова

Специалист „Бюджет и ТРЗ”

1/07.01.2019

отвори;

 

2/29.01.2019

отвори;

   

3

Красимир  Бечев

Старши счетоводител

10/27.12.2011

отвори;

 

3/26.02.2019

отвори;

   

4

Таня  Аврамова

Мл. експерт „Здравеопазване, младежки дейности,спорт”

2/05.03.2019

отвори;

 

4/28.03.2019

отвори;

   
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер