Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2019-01 Изпълнение на инженеринг на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 16 Април 2019г. 16:09ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин

 

Протокол - отвори;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

protokol_ulici_Grohotno.PDF
SHA-256 Хеш
1c42b99ddd1ecfc916f9dfab8f473794369a781122c3fb4b337c8a052983b401

Сериен номер:519f139e35a567e6

Издадено:16.04.2019 16:07:58

 

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер