Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-02 Изпълнител на СМР на обект: Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него Протоколи №1 и №2 на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти и решение за определяне на изпълнител за публично състезание по ЗОП с предмет:Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 17 Април 2019г. 15:20ч.

Протоколи №1 и №2 на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти и решение за определяне на изпълнител за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него"

Подобект: Гробищен парк в УПИ I- за гробищен парк(ПИ 568.16),кв.1, местност „Забрал’, гр.Девин,община Девин,

Подобект: Обслужваща улица от републикански път III-866 до УПИ I-за гробищен парк, кв.1, местност”Забрал”, гр.Девин, община Девин,

Подобект: Гробищен парк в УПИ I, кв.1, местност ”Забрал”, гр.Девин, община Девин - параклис, месджид и вертикална планировка около храмовете”

 

Протоколи №1 и №2 на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти и решение за определяне на изпълнител - отвори;


 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.


Файл

protokol1_2_reshenie.PDF
SHA-256 Хеш
e619cdc66eb59d129258f25e0f32a030320b58ad7e3bed6eb79e910134a907c0

Сериен номер:7637f3ac9dbb45f5

Издадено:17.04.2019 15:38:36

tsr файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер