Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 09 Септември 2014г. 15:57ч.

Изх. № ОП-6#12/09.09.2014 г.

 

До Участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет :"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 69 а , ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме , че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет :"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин" ще се извърши на 12.09.2014 г./петък/ в 16:00 часа в заседателната зала на община Девин, адрес гр. Девин, ул."Дружба" № 1

 

 

Председател на комисията

/адв. Петър Първанов/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер