Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2019-02 Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете” Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Май 2019г. 14:02ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

 

 

Протокол - отвори;

 


 

Удостоверяване на време

 

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Protokol_SMR_Planinsko_cvete.PDF
SHA-256 Хеш
5c0acaca72bae6a21a8113f9ebc185989f6f3460e07938a10db2d685a4fb3b50

Сериен номер:71316ce5a16964ec

Издадено:16.05.2019 13:59:14

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер