Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до ТСК-АКТИВ ЕООД - 23.05.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Май 2019г. 11:21ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

ОТДЕЛ МДТ

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

№02/22.05.2019

До ТСК-АКТИВ ЕООД

БУЛСТАТ-201703480

представлявано от СТОЙКА КОРДЕВА

 

Адрес:

Гр. СОФИЯ – 1000

УЛ. ПОЗИТАНО №95

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване

на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел МДТ при Албена

Михайловастарши счетоводител за връчване на АУЗ №4583-1/04.01.2019г.

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1,тел:03041/2421

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от

ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за

редовно връчено.

 

Служител в Община Девин, ОтделМДТ: Албена Михайлова

старши счетоводител.

 

Дата на окачване:23.05.2019 г.

Дата на смъкване:07.06.2019 г.


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер