Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Списък на имащите право на компенсация по ЗУПГМЖСВ за 2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

МЕСТНА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове обявяваме Списък на имащите право на компенсация по ЗУПГМЖСВ за 2014 г., както следва:

]

1. Емил Руменов Капов, с. Ягодина

Списъкът подлежи на обжалване пред кмета на община Девин по реда на Административнопроцесоалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението за обявяването му в „Държавен вестник”.

За справки и запитвания:

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1,

тел.:03041/27 69, Елка Станчева, началник на отдел АО и председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

 

 

 

 

Председател на

Местната комисия:                   

/ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер