Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за открита процедура по изменение на параметрите на Разрешително № 5/05.01.2017 г., за водовземане на минерална вода от находище "Беденски бани", Шахтов кладенец, за обект "Къща за гости с механа", разположен на територията на УПИ І - 509, кв. 1
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 31 Май 2019г. 10:00ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на параметрите в Разрешително № 5/05.01.2017 г. за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани”

(съгласно чл.75 от Закона за водите)

 

ОБЕКТ:

„Къща за гости с механа”, разположен на територията на УПИ І – 509, кв. 100, гр. Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на    11 км. Югоизточно от гр.Девин

Системите и съоръжения, за водовземането

Шахтов кладенец

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Q год.= 480 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.0152 л/сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване:31.05.2019 г. -13.06.2019 г.

 

Възражения могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер