Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2019-02 СМР на проект Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради - по две обособени позиции Оферти, протокол и решение във връзка с проведени пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради” по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 06 Юни 2019г. 10:24ч.

Оферти, протокол и решение във връзка с проведени пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, схема BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони – 2, № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0040-C01 по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда- жилищен блок „Кольо Фичето” № 1, находящ се в поземлен имот 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адрес :ул. Родопи № 4, гр. Девин;

Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда-жилищен блок „Кольо Фичето” № 2 находящ се в поземлен имот 20465.502.1499.1 по КККР на гр. Девин, адрес: ул.Родопи” № 2, гр. Девин”

 

Оферти, протокол и решение - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Consultacii_SMR_energoefectivni_merki1.zip
SHA-256 Хеш
f205085485ee41ca8b76ff89e8dbd02224d55cfadd0282a7818f5ec2591e4cce

Сериен номер:1ec1986a34693c91

Издадено:06.06.2019 10:21:02

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер