Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” и ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” насрочени на 17.06.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 13 Юни 2019г. 15:40ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми”(„БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ: 17.06.2019 г. /понеделник/ от 16:30 часа

 

2. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:17.06.2019 г. /понеделник/ от 17:00 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер