Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 26.06.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 25 Юни 2019г. 16:09ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 26.06.2019 година /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 25.06.2019 г. относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2019 г. и одобряване на списък с контрагенти на които ще бъдат изплатени просрочените задължения със средства от банковия кредит.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер