Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2019-06 Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система в кв. Настан Пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 03 Юли 2019г. 14:24ч.

Пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект:Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин -етап 1

 

 

Документация за участие - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

konsultacii_SMR_VIK_Nastani.zip
SHA-256 Хеш
75933c614efdbe11e3363d015e57840e65f078d7b9cb1001ea92980c55b52510

Сериен номер:34a4bb5ff33079e6

Издадено:03.07.2019 14:20:31

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер