Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обява за инвестиционно намерение на „ЕКО КОМПАНИЯ СОЛАР” ЕООД, гр. София за изграждане на „Модулен комплекс за термична газификация на биомаса с комбинирано производство”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Обява за инвестиционно намерение на „ЕКО КОМПАНИЯ СОЛАР” ЕООД, гр. София за изграждане на „Модулен комплекс за термична газификация на биомаса с комбинирано производство” - отвори

СРОК НА ОБЯВЯВАНЕ: 25.09.2014 г .– 08.10.2043 г.

Вашите писмени възражения или предложения по така направеното предложение можете да отправите на адрес: гр.Девин, ул.”Дружба” № 1

За допълнителна информация се обръщайте към г-жа Устабашиева – гл.експерт „Зелена система и Екология” в Общинска администрация

– гр.Девин, ІІ-ри етаж, стая № 12

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер