ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 23 Юли 2019г. 12:26ч.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1от ЗОП  с предмет : ”Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строеж по проект" Реконструкция на улична мрежа в гр. Девин, община Девин"

Решение за откриване на процедурата, покани за участие и образци на документите за участие -изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
AN ulizi.zip
4d60ad172e37af074e977a752368e18cf836399546909b9ed2fc6f6f964348e6
Сериен номер:45938dd7f9014e34
Издадено:23.07.2019 13:23:41

 

tsr файл -изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер