ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 23 Юли 2019г. 12:34ч.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1от ЗОП  с предмет : ”Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строеж по проект: " Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в гр. Девин, община Девин"

Решение за откриване на процедурата, покани за участие и образци на документите за участие -изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
AN plostadka.zip
SHA-256 Хеш:
62c16a34a44c7af30058452bbeeae1bd54a04196168b3e394e7e090e5c65dd44
Сериен номер:526cba3aff71eae4
Издадено:23.07.2019 13:38:58

tsr файл -изтегли;

 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер