ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 30 Юли 2019г. 16:52ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на СМР на обект:" Изграждане на покривна конструкция на ул.Малчика, гр. Девин"

 

 

Информация за публикувана в профила на купувача -отвори;

Документация за поръчката-изтегли;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Malchika.zip
SHA-256 Хеш
542ec953f731e2d2a7057fec11c543cf344dadf447085919be3975308736c9e4
Сериен номер:cb3cb840abed3e5
Издадено:30.07.2019 16:50:56

tsr фаил -изтегли;


.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер