Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява С002019-6 Ремонт сгради по две об.поз.ОП1 ВиК ОДЗ "Изворче" и ОП2 Ремонтна покрив на Прют за кучета Основен ремонт на сгради -общинска собственост по две обособени позиции: ОП1 "Ремонт на ВиК в сградата на ОДЗ "Изворче", гр. Девин и ОП2 "Ремонт на покрива на временен приют за безтопанствени кучета"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 30 Юли 2019г. 17:03ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Основен ремонт на сгради -общинска собственост по две обособени позиции, както следва: ОП1 "Ремонт на водопроводна инсталация в сградата на ОДЗ "Изворче", гр. Девин и ОП2 "Ремонт на покрива на временен приют за безтопанствени кучета"

Информация за публикувана в профила на купувача -отвори;

Документация за поръчката-изтегли;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Pr.zip
SHA-256 Хеш
beee443a256b685776d0105d56821a8a2fd1221755a5ca37c65f17ec8df1dad1
Сериен номер:62be59a7c254c729
Издадено:30.07.2019 17:01:45

tsr фаил -изтегли;

 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер