Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Общински съвет – Девин, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Девин и Окръжен съд - Смолян
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 01 Август 2019г. 12:22ч.

О Б Я В Л Е Н И Е
Общински съвет – Девин, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Девин и Окръжен съд - Смолян,

за мандат 2020– 2024 г.

 

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

Необходими документи за кандидатстване:

• подробна автобиография, подписана от кандидата;
• нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
• медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);
• мотивационно писмо;
• писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
• декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2 или Приложение №2а);
• документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
• декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

           Образци на документите са на разположение на кандидатите в деловодството на Общински съвет Девин ул.”Дружба” №1, както и от ТУК - ИЗТЕГЛИ;

 

Краен срок за подаване на документи: 30.08.2019г.

Място на подаване на документите:

Подаването се извършва лично на адрес:

Гр.Девин, ул.”Дружба” 1

Общински съвет Девин ет.2

Тел. за информация : 03041/20-18

 

 

гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/20 18, факс: 03041/26 61,

e-mail: ob_savet@devin.bg, web site: www.devin.bg

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер