Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет:„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа на община Девин за 2014/2015 година и 2015/2016 година”, разделена на 3 /три/ обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 30 Септември 2014г. 17:17ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година”, разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва:

 

1.Обособена позиция 1: Снегопочистване и зимно поддържане на улиците в гр.Девин, кв.Настан и с.Лясково за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година.

 

2.Обособена позиция 2: Снегопочистване и зимно поддържане на път SML1050 /III-197/ Тешел – Триград – Кестен, път SML1052 /SML1050, Тешел – Триград/ - Гьоврен и път SML1050 /SML1050, Триград - Кестен/ - Водни пад за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година.

 

3.Обособена позиция 3: Снегопочистване и зимно поддържане на местните общински пътища на територията на община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година

 

Възложител по настоящата обществена поръчка е Община Девин.

 

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта.

 

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

 

Обособена позиция 1:

 

За 2014г. – 36 520 лв. с ДДС;

 

За 2015г. – 70 000 лв. с ДДС;

 

За 2016г. – 35 000 лв. с ДДС.

 

Забележка: Така посочените стойности са прогнозни и стойността на услугата, възложена на избрания изпълнител по обособената позиция няма да надвишава стойността на предвидената сума в бюджета на община Девин за 2015г. и 2016г.

 

Обособена позиция 2:

 

За 2014г. – 24 500лв. с ДДС;

 

За 2015г. – 95 000лв. с ДДС;

 

За 2016г. –57 000 лв. с ДДС.

 

Забележка: Така посочените стойности са прогнозни и стойността на услугата, възложена на избрания изпълнител по обособената позиция няма да надвишава стойността на предвидената сума в бюджета на община Девин за 2015г. и 2016г. и предвидена в Закона за държавния бюджет на Р.България за 2015г. и 2016г.

 

Обособена позиция 3:

 

За 2014г. – 37 772,50лв. с ДДС;

 

За 2015г. – 154 090,00 лв. с ДДС;

 

За 2016г. –92 454,00 лв. с ДДС.

 

Забележка: Така посочените стойности са прогнозни и стойността на услугата, възложена на избрания изпълнител по обособената позиция няма да надвишава стойността на предвидената сума в бюджета на община Девин за 2015г. и 2016г. и предвидена в Закона за държавния бюджет на Р.България за 2015г. и 2016г.

 

 


Приложени документи за изтегляне:


                1. Обявление за публикуване - изтегли

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

      3. Документация за участие - изтегли

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер