Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-08 Консултантски услуги по проект "Многофункц. спортна площадка" Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Август 2019г. 15:50ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин

 

 

Информация за публикувана в профила на купувача -отвори;

 

Документация за поръчката - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

SOO_konsultacii_sportna_ploshtadka.zip
SHA-256 Хеш
97d336de7cdb847096f0f24b2b5f9a2c1f63c08ceb22cf3647d7b8332f9aaa22

Сериен номер:4e7fd59a6026d1e2

Издадено:08.08.2019 15:45:12

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер