Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пряко договаряне ПД2019-02 Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин Договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Август 2019г. 14:59ч.

Договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”

Договор с приложенията към него - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Dogovor_prilojenia_nadzor_CGC.zip
SHA-256 Хеш
d00bce6ad0338b57a88d7a30767d36ce973ffa94d2a95e7b6b65f65f57aebce6

Сериен номер:4e4259ddcf21d137

Издадено:15.08.2019 15:03:53

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер