Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 07 Октомври 2014г. 18:37ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

           

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

4/30.09.2014 г.

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

2-1/30.05.2014

2

4/ 30.09.2014 г.

„СМИЛЕДА” ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №2-1/30.05.2014 г.

3

3/30.09.2014

ЛАЗАР ГРИГОРОВ ТОДЕВ

********

Данък върху превозните средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

3-1/30.05.2014

4

3/30.09.2014

ЛАЗАР ГРИГОРОВ ТОДЕВ

********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №3-1/30.05.2014

5

5/30.09.2014 г.

ГОРПРОМ АД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

18-1/03.06.2014

6

5/30.09.2014 г.

ГОРПРОМ АД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №18-1/03.06.2014

7

6/30.09.2014 г.

ИБВ БЪЛГАРИЯ ООД

********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК

153-1/18.09.2014

8

6/30.09.2014 г.

ИБВ БЪЛГАРИЯ ООД

*********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци, данък МПС

Акт за установяване на задължение по декларация №153-1/18.09.2014

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер