Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отстъпване право на строеж Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж, върху имот - частна общинска собственост, УПИ IV, кв.20 по ПУП на с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 445 кв.м.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Август 2019г. 08:25ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, върху имот - частна общинска собственост, УПИ IV, кв.20 по ПУП на с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 445 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. АОС №2645/13.03.2019 г. Първоначална цена от 3604.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

         Депозит за участие в търга 10 % от цената на правото на строеж, която да се внесе в касата на Община Девин от 27.08.2019г. до 17.00 часа на 09.09.2019г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 27.08.2019г. до 09.09.2019г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30лв. с ДДС.

Срок за извършване на оглед на имота от 27.08.2019г. до 17.00 часа на 09.09.2019г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Община Девин от 27.08.2019 г. до 17.00 часа на 09.09.2019 г.

Дати за провеждане на търга на 10.09.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 20.09.2019 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 19.09.2019 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер