Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пряко договаряне ПД2019-07 Авторски надзор по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин" Обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строеж по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 05 Септември 2019г. 13:05ч.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строеж по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин"

 

Решение за откриване на процедурата, покана за участие и образци на документите за участие - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

PD_nadzor_ulici.zip
SHA-256 Хеш
ab73ab33f77db9b70f010629abe513d0333969516efa81af35e0a5e84a5525df

Сериен номер:2a062c4a7e2ebf8

Издадено:05.09.2019 14:03:53

tsr файл - изтегли;

 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер