Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” и ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” насрочени на 16.09.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходУведомление за заседания на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” и ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” насрочени на 16.09.2019 г. PDF Печат Е-поща

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

1. ПК  „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”) на 16.09.2019 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 16,30 ч.

2. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”) на 16.09.2019 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 16,45 ч.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер