Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-14 СМР на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан етап 1 Публично състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин -етап 1”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 20 Септември 2019г. 16:15ч.

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП – публично състезание с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин -етап 1

 

 

Документация за процедурата - изтегли;

 

Технически проект  - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

PS_SMR_VIK_Nastan.zip
SHA-256 Хеш
6529025af82927e86ed4f65b70cdfb8d1cc09694af1d12d8ca2e03a35f41d1fc

Сериен номер:5c999f1d04be926

Издадено:20.09.2019 16:07:20

tsr файл - изтегли;

 

 

Файл
proekt_VIK_Nastan.zip
SHA-256 Хеш
ff9a33b6fdf69c2f773aabdb35e42870cce48c1471715fc58cfb097bb612af66

Сериен номер:b29742d95dc2d2a

Издадено:20.09.2019 16:13:42

tsr файл - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер