Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 01.10.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 30 Септември 2019г. 10:37ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 01.10.2019 година /вторник/ от 16:45 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 25.09.2019 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Девин във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 25.09.2019 г. относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в кметствата на община Девин във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер