Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-07 СМР по проект Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради в община Девин по две обособени позиции Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него за обособена позиция №2 в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 16 Октомври 2019г. 15:42ч.

Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него за обособена позиция №2 в публично състезание по ЗОП с предмет:: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, схема BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони – 2, № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0040-C01  по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда- жилищен блок „Кольо Фичето” № 1, находящ се в поземлен имот 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адрес :ул. Родопи № 4, гр. Девин”;

Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда-жилищен блок „Кольо Фичето” № 2 находящ се в поземлен имот 20465.502.1499.1 по КККР на гр. Девин, адрес: ул.Родопи” № 2, гр. Девин”

 

Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него за обособена позиция №2 - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
obiavlenie_dogovor_prilojenia_KF2.zip
SHA-256 Хеш
c605648bc48f3765d7945f4f32c38bad2908bbb943b5f726e740f798a79755f5

Сериен номер:6efb90e37a62ab26

Издадено:16.10.2019 15:40:54

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер