Начало ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" Финансирани проекти Покана до заинтересованите страни за официална церемония „Първа копка” в междублоковото пространство на блок „Кольо Фичето” №1 и блок „Кольо Фичето” №2
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Ноември 2019г. 09:29ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН


 

ПОКАНА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 18.11.2019 г. (Понеделник), от 11:30 часа, в град Девин, ул. „Родопи” №2, в междублоковото пространство на блок „Кольо Фичето” №1 и блок „Кольо Фичето” №2 ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0040-C01, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.

Общата стойност на проекта е 1 007 657.30 лв., от които 856 508.70 лв. (85%) европейско и 151 148.60 лв. (15%) национално съфинансиране.

На организираната от Община Девин – бенефициент по проекта официална церемония ще се даде начало на ефективния старт за изпълнение на строително-монтажните работи на следните обекти: многофамилна жилищна сграда "Кольо Фичето №1", с адрес гр.Девин, ул.„Родопи“ №4 и многофамилна жилищна сграда "Кольо Фичето №2" , с адрес гр.Девин, ул.„Родопи“ №2.

 

Заповядайте! Ще се радваме на Вашето присъствие!

Бъдете част от  процеса по продължаващо обновяване на град Девин!

 

/ЗДРАВКО ИВАНОВ/                                      

Кмет на Община Девин                 

 

 www.eufunds.bg

Договор №BG16RFOP001-2.002-0040-C01, Проект„Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”

2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер