Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.01.2020 г. до 23.01.2020 г..
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 08 Януари 2020г. 12:04ч.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, от 08:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

               

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

Дата на публикуване - 08.01.2020 г.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

04/ 08.01.2020 г.

ИНТЕР ТРАВЪЛ ДЕВИН ЕООД

120553276

Данък МПС

Акт за установяване на задължение 4719-1/18.11.2019 г.

отвори;

2

05/08.01.2020 г.

ГОРПРОМ АД

120067888

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4819-1 /18.11.2019 г.

отвори;

3

03/08.01.2020 г.

ТСК АКТИВ

201703480

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4813-1/08.11.2019 г.

отвори;

4

08/08.01.2020 г.

ИВАН ДИМИТРОВ СТОЕВ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4557-1/03.01.2019 г.

отвори;

5

09/08.01.2020 г.

ИВАйЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4750-1/23.07.2019 г.

отвори;

6

10/08.01.2020 г.

КРАСИМИРА МИТКОВА РАЗВАНСКА

**********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4753-1/23.07.2019 г.

отвори;

7

15/08.01.2020 г.

СЕРГЕй ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4765-1/16.08.2019 г.

отвори;

8

21/08.01.2020 г.

ВЕЛИН ИВАНОВ ЛАМБОВ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 48670-1/ 21.11.2019 г.

отвори;

9

16/08.01.2020 г.

РАДУЛ РАДУЛОВ ЛИМОНОВ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4908-1/26.11.2019 г.

отвори;

10

11/08.01.2020 г.

ЕФТИМ ИСКРЕНОВ КОРУЕВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4893-1/25.11.2019 г.

отвори;

11

12/08.01.2020 г.

КРАСИМИР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4871-1/21.11.2019 г.

отвори;

12

17/08.01.2020 г.

МАХМУД МОХАМЕД РАБИ- ТАЛДЖУБИНИ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4839-1/20.11.2019 г.

отвори;

13

18/08.01.2020 г.

ВЛАДИМИР БОЙКОВ СЕРТОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4820-1/18.11.2019 г.

отвори;

14

19/08.01.2020 г.

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА СТАНКОВА

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4837-1/19.11.2019 г.

отвори;

15

20/08.01.2020 г.

РОМАН МИЛЕНОВ

КАРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4844-1/20.11.2019 г.

отвори;

16

22/08.01.2020 г.

ТЕОДОРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4855-1/20.11.2019 г.

отвори;

17

23/08.01.2020 г.

ДИМИТЪР

АНГЕЛОВ МАДЖАРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4826-1/19.11.2019 г.

отвори;

18

24/08.01.2020 г.

ВЕЛИН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци,

данък върху превозните

средства

Акт за установяване на задължение 4909-1/26.11.2019 г.

отвори;

19

27/08.01.2020 г.

ЛАЗАР ГРИГОРОВ ТОДЕВ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4772-1/16.08.2019 г.

отвори;

20

28/08.01.2020 г.

ИНА СТОЕВА ДАКОВА -ТАССОПУЛУ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4682-1/10.05.2019 г.

отвори;

21

26/08.01.2020 г.

ИВАН ИВАНОВ УЗУНСКИ

**********

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение 4914-1/ 27.11.2019 г.

отвори;

22

25/08.01.2020 г.

РАйЧО АНГЕЛОВ ВЛАДИМИРОВ

**********

Данък върху недвижимите имоти, такси за битови отпадъци

Акт за установяване на задължение 4991-1/ 10.05.2019 г.

отвори;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер