Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Оспорени актове на Общински съвет - Девин Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл. 22 ал. 2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Решение № 43 от 11.04.2019 г. на Общински съвет - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Председателят на Общински съвет Девин, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест срещу Решение № 43 от 11.04.2019 г. на Общински съвет - Девин, взето с Протокол № 6 от 11.04.2019 г., т. 5, ДЗО - № 38/22.03.2019 г. относно: Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за част от недвижим имот – публична общинска собственост, находяща се в гр. Девин, ул. „Орфей” №1, а именно помещение /бивш бар Прима/ с площ: зала - 154 кв. м., кухня – 69 кв. м., тоалетна – 27 кв. м., разположено на първи етаж, в Дом на културата - гр. Девин, община Девин, област Смолян, актуван с АОС №112/30.09.1998г.

Протестът е подаден от районен прокурор при Районна прокуратура–гр. Девин.

 

Протест - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер