Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Девин за 2020 година
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Януари 2020г. 09:05ч.

 

Община девин

 


 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ДЕВИН

ЗА 2020 ГОДИНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на:

1. Проекта на бюджет на община Девин за 2020 година

2. Приоритети за развитие на община Девин за мандат 2019-2023 г.

Кметът на община Девин г-н Здравко Иванов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетната процедура и развитието на община Девин, да се включат в публичното обсъждане, което ще се състои на 22.01.2020 г. /сряда/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 


17.01.2020 г.

Инвестиционна програма за 2020 година - отвори;

Разпределение на разходите по функции по бюджета за 2020 година - отвори;

Примерен индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС - отвори;

 

19.01.2020 г.

План - сметка за дейностите за развитие на туризма през 2020 година - отвори;

Проект на бюджет за 2020 година по агрегирани показатели - отвори;

 

20.01.2020 г.

 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2020 г. в община Девин - отвори;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер