Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-13 Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, ОП „БКС-Девин” и Ф."Образование" Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, Общинско предприятие „БКС-Девин”, гр. Девин и Функция „Образование“

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Януари 2020г. 15:05ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин, Общинско предприятие „БКС-Девин”, гр. Девин и Функция „Образование“

 

Протокол - отвори;


 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

protokol_oferti_str_materiali.PDF
SHA-256 Хеш
c6566e528d76942a92bbda1c6e379275e7a0c9838f0520edd47470366f1006b4

Сериен номер:20600f95e9feaa9e

Издадено:14.01.2020 13:59:34

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер