Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019 - 2022 година
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Януари 2020г. 10:25ч.

 

СПРАВКА

съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

ОТНОСНО: Постъпилите предложения във връзка с Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019 - 2022 година

1. Дата на публикуване на интернет страницата на Община Девин на проекта на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019 – 2022 година:13.12.2019 г.

2. Постъпили предложения и становища – В нормативно определения 30-дневен срок за обществено обсъждане, считано от деня, следващ датата на публикуване,няма постъпили предложения и становища.

 

Изготвил:

Джамал Уруков   /П/     Дата: 15.01.2020 г.

Мл. експерт „ЗС и Е”

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер