Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2020-01 Изпълнение на инженеринг на обект: Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“, кв. Настан Публично състезание по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“ между о.т. 1142 и о.т.1164, по ЗРП на кв. Настан"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Януари 2020г. 16:46ч.

 

Публично състезание по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул.”Мурсалица“ между о.т. 1142 и о.т.1164, по ЗРП на кв. Настан, гр. Девин”

 

Документация за процедурата - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

PS_injenering_Mursalica.zip
SHA-256 Хеш
a7461fb5d4042b5afb538184f763d5005bfdf9a43d5c617cf91f42dd29a624a4

Сериен номер:2d8ed57e7bc39808

Издадено:16.01.2020 15:43:27

tsr файл - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер