Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Уведомление за заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Девин насрочени на 23.01.2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Януари 2020г. 18:03ч.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

 

1. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:23.01.2020 г. /четвъртък/ от 16:30 часа

 

2. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ: 23.01.2020 г. /четвъртък/ от 17:00 часа

 

3. ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ:23.01.2020 г. /четвъртък/ от 18:00 часа

 

4. ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми”(„БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:23.01.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 часа

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер